Välmående kontor och medarbetare

Välmående kontor och medarbetare

Aktivera och motivera medarbetarna i ett mer hälsosamt förhållningssätt till rörelse under arbetsdagen

Välmående kontor och medarbetare

Välmående kontor och medarbetare

Aktivera och motivera medarbetarna i ett mer hälsosamt förhållningssätt till rörelse under arbetsdagen

Välmående kontor och medarbetare

Välmående kontor och medarbetare

Aktivera och motivera medarbetarna i ett mer hälsosamt förhållningssätt till rörelse under arbetsdagen

Forskningen visar

Forskningen visar

Forskningen visar

Ett arbete med mycket stillasittande kan påverka hälsan negativt och öka risken att dö i hjärt-kärlsjukdom. Att tillbringa större delen av arbetsdagen sittande är en normalitet i stora delar av världen.

Men det är inte riskfritt enligt en studie som analyserat uppgifter om 480 000 personer.


Enligt resultaten hade de personer som satt mest på jobbet en 16-procentig ökad risk att dö oavsett orsak och 34-procents ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som knappt satt alls. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till bland annat ålder, rökning, alkoholvanor och BMI.


Ett arbete med mycket stillasittande kan påverka hälsan negativt och öka risken att dö i hjärt-kärlsjukdom. Att tillbringa större delen av arbetsdagen sittande är en normalitet i stora delar av världen.

Men det är inte riskfritt enligt en studie som analyserat uppgifter om 480 000 personer.


Enligt resultaten hade de personer som satt mest på jobbet en 16-procentig ökad risk att dö oavsett orsak och 34-procents ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som knappt satt alls. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till bland annat ålder, rökning, alkoholvanor och BMI.


Alla behöver röra på sig!
Med Adda Steg skapar du enkelt en stegutmaning med motiverande mål. Detta är ett roligt och enkelt sätt att få målgruppen att interagera med varumärket eller motivera din personal, samtidigt som du bidrar till ökad motion i vardagen.

Fakta - stillasittande arbete

Europeiska arbetsmiljöbyrån rekommenderar arbetstagare att arbeta så dynamiskt det går

Växla mellan att sitta, stå och gå


Att sitta maximalt 50 procent av arbetstiden eller maximalt 5 timmar per arbetsdag

Att undvika långvarigt stillasittande genom att avbryta sittandet efter 20–30 minuter, stå eller röra på sig i minst 10 minuter efter 2 timmars sittande.


Källa: Arbetsmiljöverket.

Fakta - stillasittande arbete

Europeiska arbetsmiljöbyrån rekommenderar arbetstagare att arbeta så dynamiskt det går

Växla mellan att sitta, stå och gå


Att sitta maximalt 50 procent av arbetstiden eller maximalt 5 timmar per arbetsdag

Att undvika långvarigt stillasittande genom att avbryta sittandet efter 20–30 minuter, stå eller röra på sig i minst 10 minuter efter 2 timmars sittande.


Källa: Arbetsmiljöverket.

Fakta - stillasittande arbete

Europeiska arbetsmiljöbyrån rekommenderar arbetstagare att arbeta så dynamiskt det går

Växla mellan att sitta, stå och gå


Att sitta maximalt 50 procent av arbetstiden eller maximalt 5 timmar per arbetsdag

Att undvika långvarigt stillasittande genom att avbryta sittandet efter 20–30 minuter, stå eller röra på sig i minst 10 minuter efter 2 timmars sittande.


Källa: Arbetsmiljöverket.

Smidig app som följer medarbetarna

Smidig app som följer medarbetarna

Smidig app som följer medarbetarna

Appen som medarbetarna installerar ställs in så att den passar just er arbetsplats. utifrån arbetsdagar och tider.

Appen som medarbetarna installerar ställs in så att den passar just er arbetsplats. utifrån arbetsdagar och tider.

Appen som medarbetarna installerar ställs in så att den passar just er arbetsplats. utifrån arbetsdagar och tider.

Automatisk logg av steg/rörelse under arbetsdagen

Automatisk logg av steg/rörelse under arbetsdagen

Automatisk logg av rörelsepauser under arbetsdagen

Automatisk logg av rörelsepauser under arbetsdagen

Möjligt att själv addera egna aktiva pauser

Möjligt att själv addera egna aktiva pauser

Information och guider

Information och guider

Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image

Statistik och resultat

Statistik och resultat

Statistik och resultat

Så snart steg och rörelse börjat loggas får ni en utmärkt vy på hur det ser ut i företaget.

Så snart steg och rörelse börjat loggas får ni en utmärkt vy på hur det ser ut i företaget.

Så snart steg och rörelse börjat loggas får ni en utmärkt vy på hur det ser ut i företaget.

Se företagets Hälsovärde

Se företagets Hälsovärde

Se statistik och förändring över tid

Se statistik och förändring över tid

Se data baserat på hela företaget eller per avdelning

Se data baserat på hela företaget eller per avdelning

Benchmarking med andra företag

Benchmarking med andra företag

Ytterligare utmaningar

Ytterligare utmaningar

Ytterligare utmaningar

Addera aktivitetsutmaningar utan extra kostnad. Utmaningar som kan anpassas utifrån vad som triggar aktivitet bäst hos just er. Utmaningarna nås direkt från appen och aktiveras de perioder ni önskar. Exempel kan vara:

Addera aktivitetsutmaningar utan extra kostnad. Utmaningar som kan anpassas utifrån vad som triggar aktivitet bäst hos just er. Utmaningarna nås direkt från appen och aktiveras de perioder ni önskar. Exempel kan vara:

Addera aktivitetsutmaningar utan extra kostnad. Utmaningar som kan anpassas utifrån vad som triggar aktivitet bäst hos just er. Utmaningarna nås direkt från appen och aktiveras de perioder ni önskar. Exempel kan vara:

Tävla om vem/vilket lag som först når fram till ett mål

Tävla om vem/vilket lag som först når fram till ett mål

Tävla om vem/vilket lag som ex. först går 1 miljon steg

Tävla om vem/vilket lag som ex. först går 1 miljon steg

Tävla lagvis mot varandra inom olika koncept

Tävla lagvis mot varandra inom olika koncept

Hero Image
Hero Image
Hero Image

Kostnad per medarbetare

Kostnad per medarbetare

Kostnad per medarbetare

För dig personligen

0 kr

/mån

För dig personligen

Minimera risker med hjärt-
och kärlsjukdomar

Minimera risker med hjärt- och kärlsjukdomar

För teamet

55 kr

/mån

Varumärkesanpassad app

2-20 medarbetare

Dashboard med data och insikter

Statistik över tid

Ytterligare aktivitetsutmaningar

Minimera risker med hjärt-
och kärlsjukdomar

Minimera risker med hjärt- och kärlsjukdomar

Testa 1 månad utan kostnad

För hela företaget

49 kr

/mån

Varumärkesanpassad app

21-500 medarbetare

Uppdelning grupp/avdelningsvis

Dashboard med data och insikter

Statistik över tid

Ytterligare aktivitetsutmaningar

Minimera risker med hjärt-
och kärlsjukdomar

Minimera risker med hjärt- och kärlsjukdomar

Testa 1 månad utan kostnad

Vi hjälper er igång

Vi hjälper er igång

Vi hjälper er igång

Beskriv lite kort om vilken typ av företag ni är och hur vi kan nå dig.
Vi återkopplar inom 48 h för att boka in ett avstämningsmöte.

Beskriv lite kort om vilken typ av företag ni är och hur vi kan nå dig.
Vi återkopplar inom 48 h för att boka in ett avstämningsmöte.

Beskriv lite kort om vilken typ av företag ni är och hur vi kan nå dig.
Vi återkopplar inom 48 h för att boka in ett avstämningsmöte.

Frågor?

Har du frågor går det bra att skriva till oss via formuläret här så återkopplar vi så snart som möjligt.

Boka ett möte direkt

Här kan du boka in ett digitalt möte. Se lediga tider och boka direkt via länken:

Adress

Anckargripsgatan 3, Malmö

Frågor?

Har du frågor går det bra att skriva till oss via formuläret här så återkopplar vi så snart som möjligt.

Boka ett möte direkt

Här kan du boka in ett digitalt möte. Se lediga tider och boka direkt via länken:

Adress

Anckargripsgatan 3, Malmö

Frågor?

Har du frågor går det bra att skriva till oss via formuläret här så återkopplar vi så snart som möjligt.

Boka ett möte direkt

Här kan du boka in ett digitalt möte. Se lediga tider och boka direkt via länken:

Adress

Anckargripsgatan 3, Malmö