Förvandla steg till framgång!

Välmående kontor och medarbetare

Aktivera, motivera och belöna din målgrupp, kunder eller personal genom varumärkesanpassade stegutmaningar.

Förvandla steg till framgång!

Välmående kontor och medarbetare

Aktivera, motivera och belöna din målgrupp, kunder eller personal genom varumärkesanpassade stegutmaningar.

Förvandla steg till framgång!

Aktivera, motivera och belöna din målgrupp, kunder eller personal genom varumärkesanpassade stegutmaningar.

Forskningen visar

Ett arbete med mycket stillasittande kan påverka hälsan negativt och öka risken att dö i hjärt-kärlsjukdom. Att tillbringa större delen av arbetsdagen sittande är en normalitet i stora delar av världen.

Men det är inte riskfritt enligt en studie som analyserat uppgifter om 480 000 personer.


Enligt resultaten hade de personer som satt mest på jobbet en 16-procentig ökad risk att dö oavsett orsak och 34-procents ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som knappt satt alls. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till bland annat ålder, rökning, alkoholvanor och BMI.


Ett arbete med mycket stillasittande kan påverka hälsan negativt och öka risken att dö i hjärt-kärlsjukdom. Att tillbringa större delen av arbetsdagen sittande är en normalitet i stora delar av världen.

Men det är inte riskfritt enligt en studie som analyserat uppgifter om 480 000 personer.


Enligt resultaten hade de personer som satt mest på jobbet en 16-procentig ökad risk att dö oavsett orsak och 34-procents ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som knappt satt alls. Detta efter att forskarna tagit hänsyn till bland annat ålder, rökning, alkoholvanor och BMI.


Alla behöver röra på sig!
Med Adda Steg skapar du enkelt en stegutmaning med motiverande mål. Detta är ett roligt och enkelt sätt att få målgruppen att interagera med varumärket eller motivera din personal, samtidigt som du bidrar till ökad motion i vardagen.

Fakta - Tips vid stillasittande arbete

Europeiska arbetsmiljöbyrån rekommenderar arbetstagare att arbeta så dynamiskt det går

Växla mellan att sitta, stå och gå


Att sitta maximalt 50 procent av arbetstiden eller maximalt 5 timmar per arbetsdag

Att undvika långvarigt stillasittande genom att avbryta sittandet efter 20–30 minuter, stå eller röra på sig i minst 10 minuter efter 2 timmars sittande.


Källa: Arbetsmiljöverket.

Smidig app som följer medarbetare

Smidig app som följer medarbetare

Smidig app som följer medarbetare

Appen som medarbetarna installerar ställs in så att den passar just er arbetsplats. Exempelvis sätter vi vilka arbetsdagar och tider som medarbetarna normalt arbeter, och mål därefter.

Appen som medarbetarna installerar ställs in så att den passar just er arbetsplats. Exempelvis sätter vi vilka arbetsdagar och tider som medarbetarna normalt arbeter, och mål därefter.

Appen som medarbetarna installerar ställs in så att den passar just er arbetsplats. Exempelvis sätter vi vilka arbetsdagar och tider som medarbetarna normalt arbeter, och mål därefter.

Rimligt mål på antal steg under arbetstiden

Rimligt mål på antal steg under arbetstiden

Rimligt antal pauser/avbrott i stillasittandet

Rimligt antal pauser/avbrott i stillasittandet

Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image

Statistik och resultat

Statistik och resultat

Statistik och resultat

Så snart steg och rörelse börjat loggas får ni en utmärkt vy på hur det ser ut i företaget.

Så snart steg och rörelse börjat loggas får ni en utmärkt vy på hur det ser ut i företaget.

Så snart steg och rörelse börjat loggas får ni en utmärkt vy på hur det ser ut i företaget.

Se statistik och förändring över tid

Se statistik och förändring över tid

Se data baserat på avdelningar och vart det är viktigast
att stötta med insatser

Se data baserat på avdelningar och vart det är viktigast
att stötta med insatser

Benchmarking med andra företag

Kostnad

Kostnad

Kostnad

För dig personligen

0 kr

/månad

För dig personligen

Må bättre

Minimera risker med hjärt-
och kärlsjukdomar

För teamet

55 kr

/månad

2-50 medarbetare

Dashboard med data och insikter

Statistik över tid

För hela företaget

45 kr

/månad

51-1000 medarbetare

Dashboard med data och insikter

Statistik över tid

Uppdelning per grupper

Vi hjälper er igång

Vi hjälper er igång

Vi hjälper er igång

Beskriv kort vilken typ av företag ni är och i vilket syfte ni önskar skapa en utmaning.
Vi återkopplar till er inom kort för att boka in ett avstämningsmöte.

Beskriv kort vilken typ av företag ni är och i vilket syfte ni önskar skapa en utmaning.
Vi återkopplar till er inom kort för att boka in ett avstämningsmöte.

Beskriv kort vilken typ av företag ni är och i vilket syfte ni önskar skapa en utmaning.
Vi återkopplar till er inom kort för att boka in ett avstämningsmöte.

Frågor?

Har du frågor går det bra att skriva till oss via formuläret här så återkopplar vi så snart som möjligt.

Boka ett möte direkt

Här kan du boka in ett digitalt möte. Se lediga tider och boka direkt via länken:

Adress

Anckargripsgatan 3, Malmö

Frågor?

Har du frågor går det bra att skriva till oss via formuläret här så återkopplar vi så snart som möjligt.

Boka ett möte direkt

Här kan du boka in ett digitalt möte. Se lediga tider och boka direkt via länken:

Adress

Anckargripsgatan 3, Malmö

Frågor?

Har du frågor går det bra att skriva till oss via formuläret här så återkopplar vi så snart som möjligt.

Boka ett möte direkt

Här kan du boka in ett digitalt möte. Se lediga tider och boka direkt via länken:

Adress

Anckargripsgatan 3, Malmö